Chảo chống dính cao cấp đáy từ Ceragold Comet CH25-30

285,000 ₫

Chảo chống dính đáy từ đường kính 30cm

Chảo chống dính cao cấp đáy từ Ceragold Comet CH25-28

269,000 ₫

Chảo chống dính đáy từ đường kính 28cm

Chảo chống dính cao cấp đáy từ Ceragold Comet CH25-26

229,000 ₫

Chảo chống dính đáy từ đường kính 26cm

Chảo chống dính cao cấp đáy từ Ceragold Comet CH15-24

219,000 ₫

Chảo chống dính đấy từ đường kính 24cm

Chảo nhôm chống dính đáy từ 28 cm Supor IH H18201-J28

280,000 ₫

Chảo dùng được trên mọi loại bếp

Chảo nhôm chống dính Elmich Fiore EL 0354 ( EL0354 )- Có vung kính,...

710,000 ₫

Sử dụng trên bếp: Bếp ga, bếp từ, bếp hồng ngoại....

Đáy bắt từ tốt dày 5mm, thành dày 3mm,

Chảo phủ gốm đáy từ Elmich EL-1141 28cm

575,000 ₫

Chảo phủ gốm đáy từ Elmich EL-1141 28cm

Chảo phủ gốm đáy từ Elmich EL-1140 26cm

450,000 ₫

Chảo phủ gốm đáy từ Elmich EL-1140 26cm

Chảo phủ gốm đáy từ Elmich EL-1139 24cm

450,000 ₫

Chảo phủ gốm đáy từ Elmich EL-1139 24cm

Chảo phủ gốm đáy từ Elmich EL-1138 20cm

380,000 ₫

Chảo phủ gốm đáy từ Elmich EL-1138 20cm

Chảo phủ sứ chống dính Elmich Royal Deluxe EL-3711E 24cm

430,000 ₫

Nấu trên mọi loại bếp đặc biệt là bếp từ

Chảo phủ sứ đáy từ 20cm Elmich EL-3710

495,000 ₫

Chảo phủ sứ đáy từ 20cm Elmich EL-3710

Chảo chống dính Saiko ZT-26

270,000 ₫

Chảo chống dính Saiko ZT-26

Chảo chống dính ELMICH Vitaplus Fiore EL0351 (EL 0351)- 26cm

450,000 ₫

Sử dụng trên bếp: Bếp ga, bếp từ, bếp hồng ngoại….

Đáy bắt từ tốt dày 5mm

Chảo sâu chống dính đáy từ kim cương Hàn Quốc UDW-28IH 28cm

385,000 ₫

Chảo sâu chống dính đáy từ kim cương Hàn Quốc UDW-28IH 28cm

Chảo vân đá đáy từ Colosseum Y1 Elmich EL-3723 24cm (Đỏ)

250,000 ₫

Nấu trên mọi loại bếp đặc biệt là bếp từ

Chảo vân đá đáy từ Colosseum Y1 Elmich EL-3722 20cm (Đỏ)

215,000 ₫

Nấu trên mọi loại bếp đặc biệt là bếp từ

Chảo chống dính Saiko ZT-28

269,000 ₫

Chảo chống dính Saiko ZT-28