Đồng hồ nước Phú Thịnh PT314 

102,000 ₫

Đồng hồ đo nước phi 15mm

Van cửa đồng MIHA D25

100,000 ₫

Cỡ 25mm( 1")

Đồng hồ nước LXS-20E

490,000 ₫

Đường kính ống - D20 ¾’ (20mm)