Quạt thông gió gắn tường LiOA EVF30B2

435,000 ₫

Gối đỡ bằng vòng bi không phải tra dầu định kì

Quạt thông gió gắn tường LiOA EVF25B2

310,000 ₫

Gối đỡ bằng vòng bi không phải tra dầu định kì

Quạt thông gió gắn tường LiOA EVF20B2

285,000 ₫

Gối đỡ bằng vòng bi không phải tra dầu định kì

Quạt thông gió gắn tường LiOA EVF15B2

255,000 ₫

Gối đỡ bằng vòng bi không phải tra dầu định kì

Quạt hút âm trần Lioa EVF24CU7

289,000 ₫

Ống nối phi 100mm

Quạt thông gió âm trần Onchyo FVCT20LHP6 (Không nối ống)

220,000 ₫

240,000 ₫

Quạt thông gió âm trần Onchyo FVCT20LHP6 (Không nối ống)

Quạt thông gió ONCHYO FV 30LHP6 - 2 chiều

370,000 ₫

Quạt thông gió ONCHYO FV 30LHP6 - 2 chiều

Quạt thông gió ONCHYO FV 20LHP5T - 2 chiều

249,000 ₫

Quạt thông gió ONCHYO FV 20LHP5T - 2 chiều

Quạt thông gió ONCHYO FV 20LHP5T - 1 chiều

239,000 ₫

Quạt thông gió ONCHYO FV 20LHP5T - 1 chiều

Quạt thông gió gắn tường Genun APB30B3

420,000 ₫

Quạt thông gió gắn tường Genun APB30B3

Quạt thông gió gắn tường Genun APB20B3

275,000 ₫

Quạt thông gió gắn tường Genun APB20B3

Quạt thông gió ONCHYO FV 15LHP6T - 2 chiều

230,000 ₫

Loại gắn tường, 2 chiều

Quạt thông gió ONCHYO FV 25LHP6T - 2 chiều

250,000 ₫

Loại gắn tường. 2 chiều

Quạt thông gió ONCHYO FV 25LHP6T - 1 chiều

240,000 ₫

Loại gắn tường, 1 chiều

Quạt thông gió ONCHYO FV 30LHP6 - 1 chiều

360,000 ₫

Quạt thông gió ONCHYO FV 30LHP6 - 1 chiều

Quạt thông gió gắn tường Genun APB25B3

340,000 ₫

Quạt thông gió gắn tường

Quạt thông gió găn trần Onchyo FVCT15LHP6 ( có ống dẫn)

275,000 ₫

Quạt thông gió găn trần Onchyo FVCT15LHP6 ( có ống dẫn)

Quạt thông gió âm trần Onchyo FVCT20LHP5 (Có nối ống)

280,000 ₫

Quạt thông gió âm trần Onchyo FVCT20LHP5 (Có nối ống)

Quạt thông gió găn trần Onchyo FVCT30LHP6

360,000 ₫

Quạt thông gió găn trần Onchyo FVCT30LHP6

Quạt thông gió gắn trần onchyo FVCT25LHP6 ( Không nối ống)

260,000 ₫

Quạt thông gió gắn trần không nối ống