Bình thủy điện Saiko AP-302T - 3.0 lít, 750W

739,000 ₫

Bình thủy điện Saiko AP-302T - 3.0 lít, 750W

Bình thủy điện Saiko AP-400S

800,000 ₫

Bình thủy điện Saiko AP-400S

Phích điện Saiko AP-430S 4.3L (INOX Trắng)

770,000 ₫

Phích điện Saiko AP-430S 4.3L (INOX Trắng)

Bình thủy điện Saiko AP-500S 5L

1,020,000 ₫

Bình thủy điện Saiko AP-500S 5L

Phích điện Saiko AP-301S 3L

625,000 ₫

Phích điện Saiko AP-301S 3L

Phích đun nước bằng điện Saiko AP-306S 3L

640,000 ₫

Phích đun nước bằng điện Saiko AP-306S 3L