Quạt hút Tico thẳng không có ống TC25AV5

225,000 ₫

Quạt thông gió gắn trần. hoặc tường

Quạt thông gió âm trần Tico TC-30AV4

355,000 ₫

Kích thước lỗ trần 380x380mm

Quạt thông gió Sunon SF8025AT

85,000 ₫

Quạt thông gió làm mát tủ điện, máy móc thiết bị

Quạt thông gió Tico TC-16AV6

170,000 ₫

Quạt thông gió gắn tường hoặc trần có nối ống

Quạt thông gió Tico TC14AV6 (TC-14AV6)

125,000 ₫

Quạt thông gió gắn tường hoặc trần có nối ống

Quạt thông gió Tico TC-12AV6

169,000 ₫

Quạt thông gió gắn trần hoặc tường

Quạt thông gió gắn trần Tico TC-25AV4

230,000 ₫

Quạt thông gió gắn trần ( hoặc tường) có nối ống

Quạt thông gió âm trần Tico TC-15AV4

195,000 ₫

Quạy thông gió gắn trần ( hoặc tường) có ống dẫn

Quạt thông gió âm trần Tico TC-15AV5 ( Hút thẳng)

199,000 ₫

Quạt thông gió gắn trần. hoặc tường

Quạt thông gió gắn trần Tico TC-20AV4 hút ngang

209,000 ₫

Quạt thông gió gắn trần có ống dẫn

Quạt thông gió gắn tường Tico TC-20AV5 hút thẳng

200,000 ₫

Quạt thông gió gắn tường Tico TC-20AV5 hút thẳng

Quạt thông gió gắn tường Tico TC-20AV6 2 Chiều

200,000 ₫

Quạt thông gió gắn tường Tico TC-20AV6 2 Chiều

Quạt thông gió gắn tường Tico TC15AV6 2 Chiều

180,000 ₫

Quạt thông gió gắn tường Tico TC15AV6 2 Chiều

Quạt thông gió gắn tường Tico TC-20AV6 1 Chiều

190,000 ₫

Quạt thông gió gắn tường Tico TC-20AV6 1 Chiều

Quạt thông gió gắn tường Tico TC-15AV6 1 Chiều

175,000 ₫

Quạt thông gió gắn tường Tico TC-15AV6 1 Chiều

Quạt thông gió Sunon DP200A

65,000 ₫

Dùng tỏa nhiệt cho máy móc, tử điện... Vv